DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI

Sizleri 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan “Uluslararası MANİSA Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü – Ekonomisi) ’na tebliğ sunmaya davet ediyoruz. Ana teması Manisa olan bu sempozyum, tarihî süreç içinde Manisa’da yaşanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olayları ele alacaktır. Sempozyumun amacı, şehir tarihi çalışmaları kapsamında Manisa araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda Manisa’da şehzadelik yapmış Osmanlı tarihinin en önemli simalarından biri olan ve “Fatih” unvanı ile şöhret bulan II. Mehmed’i gündeme taşımaktır. Manisa (Saruhan) Sancak Beyliği yapan II. Mehmed, Osmanlı tahtına geçtikten sonra 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethederek Fatih unvanı almıştır. Vezirleri dahi İstanbul’u alabileceğine inanmayan bir hükümdarın böylesine büyük bir zafer kazanması ne kadar büyük bir idareci ve komutan olduğunu göstergesidir. Ortaçağın kapanıp Yeniçağın başlamasına sebep olan bu büyük hükümdar, aynı zamanda 7 dil bilen bir ilim insanıdır. Dünyanın her tarafından ilim insanlarına kapılarını açarak. ilme ve ilim adamına verdiği değer, onu diğer devlet adamlarından farklı kılmıştır. Hazırlattığı Kanunname ile de tüm devlet memurlarının görevlerini belirleyerek bürokrasiyi resmi anlamda başlatandır. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devletinin bir çok şehrinde yaklaşık 300 cami, 57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten, çeşitli saray, hisar, kale, sur, han ve köprüler inşa ettirdi. İstanbul şehrini fethettiği zaman ilk başta Ayasofya olmak üzere sekiz adet kiliseyi camiye dönüştürdü. Günümüzde üniversite olarak iş gören Fatih Külliyesi’nin 1470 senesinde yapımını tamamlattı. Hz.Eyyub-i Ensari’nin mezarı, Fatih’in hocası Akşemseddin tarafından bulundu ve üzerine Eyüp Camii inşa edildi. Dönemin mimari yapıtları arasında yer alan Yeni Bedesten de çok fazla meşhurdur. Saray-ı Cedide-i Amire ismiyle anılan Yeni Sarayı (Topkapı Sarayı) da Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Tüm dünyanın saygısını kazanan bu büyük hükümdar, 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etti ve Fatih Camii’nin yanındaki Fatih türbesine defnedildi.

 

Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı